Čtvrtek, 18 Čec 2024
 
 
Přínosy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe PDF Tisk Email

Přínosy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

Víceúčelový vodní koridor Dunaj - Odra - Labe přináší řadu výhod a příležitostí. Spojuje v sobě výhody, jako je zajištění vodohospodářské bilance a stability území – kompenzace možných vlivů globální klimatické změny, ochranu před povodněmi, nalepšování vodohospodářských poměrů za dlouhodobého sucha, ochranu životního prostředí (obnovu vlhkých biotopů, zvýšení biodiverzity), využití obnovitelných energetických zdrojů, zvýšení stability energetického systému, ekologickou dopravu, diverzifikaci přísunu strategických surovin a tím zvýšení energetické a dopravní bezpečnosti státu.  

Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe by také nabídl jedinečný zážitek všem, kteří by jím proplouvali. Jeho trasa prochází oblastmi a regiony bohatými na kulturní a přírodní bohatství. Podél cesty je celá řada muzeí a aktivit pro ty, kteří rádi navštěvují regiony a menší města. Sportovním nadšencům nabízí příležitosti pro rybolov, vodní sporty a jiné venkovní aktivity.  

D-O-L tak slibuje významné výhody pro podnikání a průmysl v blízkosti vodních cest. Po svém dokončení pomůže generovat celé spektrum výhod, které podstatně přispějí k ekonomickému rozvoji a zlepšení kvality života v blízkosti vodního koridoru D-O-L.

Vnitrozemské vodní cesty, stejně tak vodní koridor Dunaj-Odra-Labe, poskytují nesčetné výhody pro místní ekonomiku a její rozvoj v regionech.                            A to především díky tomu, že:

- vodní doprava je preferovaný způsob dopravy pro velké objemy zboží a hromadné typy produktů pro přepravu na velké vzdálenosti. Tyto úspory nákladů na dopravu pomáhají výrazně rozšířit trhy pro tuzemské exportéry a snižují výrobní náklady pro ty výrobní činnosti, které vodní dopravy využívají;  

- průmyslová odvětví, která používají velké množství surovin obvykle využívají vodních cest a vodní dopravy s jejími ekonomicky výhodnými sazbami. Většina z těchto oborů zaměstnává kvalifikované a dobře finančně ohodnocené pracovníky, čímž pomáhají zlepšit životní úroveň v regionech;  

-vodní doprava je nepostradatelný druh dopravy pro přepravu nadrozměrných technologických celků;  

- kontejnerizace kusového zboží umožňuje plné zapojení vodní dopravy do přepravy veškerého zboží; 

- vodní koridor D-O-L by také umožnil zabezpečit dodávky vody pro území podél jeho trasy. Dostupnost vody je předpokladem pro udržitelný rozvoj regionů a zachování přírody;  

- unikátní rekreace a cestovní ruch, příležitosti, které nabízí vodní cesta pomáhají růstu místních ekonomik vytvářením malých podnikatelských aktivit, jako jsou přístavy (maríny), restaurace, ubytovací a rekreační zařízení.