Czwartek, 18 Lip 2024
 
 
Průplav Tennessee - Tombigbee (USA)
There are no translations available.

Průplav Tennessee-Tombigbee

Spojeným státům americkým slouží rozsáhlý vodocestný systém, který nemá na celém světě obdoby. Vodní cesta Tennessee-Tombigbee (Tenn-Tom) je jednou z nejmodernějších částí této dopravní sítě na světové úrovni. Dokončena byla v prosinci 1984 po 12 letech výstavby. Poskytuje nízké náklady a energeticky efektivní obchodní vztah mezi státy Slunečního pásu (Sunbelt) a 14 říčními systémy v celkové délce přibližně 4500 kilometrů splavných vodních cest, které slouží středovýchodní části USA.

Oficiální dokument o výstavbě průplavu Tenessee-Tombigbee


Vodní cesty jsou motorem hospodářského růstu, vedou k vyšší životní úrovni a zlepšení kvality života. Tyto federální projekty budou i nadále vytvářet tyto typy benefitů pro budoucí generace, pokud budou řádně udržovány.

Průplav "Tenn-Tom" má nejen podpořil hospodářský rozvoj, ale pomohl zlepšit kvalitu života na tomto vodním koridoru. Vodní cesta prochází a slouží regionům s bohatou historií, rozmanitými a bohatými kulturními a přírodními zdroji; různé rekreační atrakce jako je: rybaření, plavba, kempy, pozorování ptáků a další.

Vodní cesta začíná na jezeře Pickwick na řece Tennessee, pak pokračuje na jih přes severovýchodní Mississippi a Alabamu na západ a nakonec se spojuje s vodní cestou Warrior-Tombigbee v Demopolis, v Alabamě.

Mapa vodních cest USA s detailem průplavu Tennessee-Tombigbee

Průplav Tennesse-Tombigbee - Nová dopravní tepna Ameriky.                                         Zdroj: Tennessee-Tombigbee Waterway Development Authority

Po 12 letech výstavby vodní cesty a sedmnácti veřejných přístavů a terminálů byla otevřena pro obchodní dopravu v lednu 1985. Kromě původních 110.000 akrů (445 km2) vykoupených pozemků pro výstavbu a provoz projektu bylo zakoupeno další 88.000 akrů (356 km2), které spravují orgány státní ochrany volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.

Hlavními prvky vodní cesty Tenn-Tom je 10 zdymadel a přehrad a 29 mil průkopu, jednoho z největších projektů zemních prácí v historii. 10 plavebních komor umožňuje lodím překonat celkem 341 stop (104 metrů) výškového rozdílu mezi oběma konci průplavu. Existuje asi 40 rekreačních oblastí, které poskytují snadný přístup k téměř 44.000 akrům vodních ploch - souvisejících sportovních a jiných aktivit. Kromě toho jsou umístěny podél vodní cesty Tenn-Tom maríny, které slouží k uspokojení potřeb místních stejně jako cestujících jachtařů.

 

Průplav Tennessee-Tombigbee

Remorkér se dvěma čluny a turistické lodě proplouvají přes 375 kilometrů dlouhou vodní cestu Tennessee - Tombigbee. Systém plavebních komor překonává celkový rozdíl hladin 103 metrů. Tenn-Tom může ušetřit obchodní plavbě okolo 500 km vzdálenosti mezi Středo-americkými vnitrozemskými a námořními přístavy v Mexickém zálivu.               Zdroj: Tennessee-Tombigbee Waterway Development Authority

 

Více informací o projektu je možno získat zde:

Oficiální stránky průplavu Tennessee - Tombigbee

O průplavu Tennessee-Tombigbee podrobně informujeme v časopise Vodní cesty a plavba č. 1/1993 na stranách 29-34.