Sobota, 22 Cze 2024
 
 
Průplav Rýn-Mohan-Dunaj (Německo)
There are no translations available.

Průplav Rýn-Mohan-Dunaj

Průplav Rýn-Mohan-Dunaj (známý i jako průplav Mohan-Dunaj, německy Rhein-Main-Donau-Kanal nebo také RMD-Kanal, Europakanal či Neuer Kanal) spojuje řeky Mohan a Dunaj od Bamberku přes Norimberk až do Kelheimu. Tato splavná vodní cesta spojuje Severní moře s Černým mořem.

Filmový dokument Vodní cesta přírodním parkem z roku 1990

 

Pohled na průplav Rýn-Mohan-Dunaj u Essingu

 

Stavba moderního průplavu přes evropské rozvodí mezi Bamberkem a Norimberkem byla zahájena v roce 1960, tato část byla uvedena do provozu v roce 1972, poslední úsek byl splavněn v roce 1992. Průplav je dlouhý 171 km a jeho 16 zdymadel pomáhá lodím překonat výškový rozdíl 175 metrů. Jedenáct z nich od Bamberku zvedá hladinu z úrovně 230,9 metrů do nejvyššího bodu o nadmořské výšce 406 metrů. Pět zdymadel v dunajské části snižuje hladinu na úroveň 336,2 metrů.
Slavnostní otevření průplavu Rýn-Mohan-Dunaj dne 25. září 1992

 

Průplav je trapézového průřezu, šířka při vodní hladině je 55 m, hloubka čtyři metry. Kanálem mohou plout plavidla o ponoru do 2,7 metru, maximálně 11,45 metru široké a 190 metrů dlouhé. Některé úseky průplavu jsou vedeny v nadzemním betonovém korytě, na způsob akvaduktu. Betonových úseků je 5, ocelové vodní mosty jsou na trase 3. V průběhu toku je kanál přemostěn celkem 115 mosty, dálničními, silničními, železničními nebo lávkami pro pěší.

 

V roce 2005 bylo průplavem přepraveno 6,24 milionů tun zboží, o rok dříve to bylo 7,59 milionů tun. V těchto letech zde plulo ročně 5280 (6467) plavidel.

Průplav Rýn-Mohan-Dunaj

Nákladní loď na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj. Po stranách průplavu byly vytvořeny ekologické mělké pobřežní zóny


Pozitiva

Zlepšení hydrologické bilance v Horním Bavorsku - na žádost německého ministerstva pro rozvoj území a životního prostředí byla původně projektovaná neutrální vodohospodářská bilance změněna tak, že pomocí přečerpávání vody průplavem je v suchých obdobích navyšován průtok v tocích na rýnské straně rozvodí, čímž je v severní části Bavorska zajištěno zavlažování a zdroje pitné vody v suchých obdobích. Zajímavostí je, že voda čerpaná průplavem do vrcholové zdrže je při přepouštění sestupnou částí průplavu využita ve vodních elektrárnách u plavebních stupňů k výrobě elektrické energie. Protože severní část Bavorska leží v nižší nadmořské výšce než Dunaj při vyústění průplavu, je vyrobené energie více než kolik se jí spotřebuje na čerpání. Zlepšení hydrologické bilance pomocí přečerpávání vody průplavem tak nejen že nic nestojí, ale dokonce produkuje ekologicky čistou elektrickou energii.

Více informací o projektu je možno získat zde:

Stránky společnosti Rhein-Main-Donau AG

Stránky vodního a plavebního úřadu v Norimberku, správce průplavu Rýn-Mohan-Dunaj

Fotografie průplavu Rýn-Mohan-Dunaj