Piątek, 01 Gru 2023
 
 
Příklady protipovodňové ochrany vodním koridorem DUNAJ-ODRA-LABE PDF Drukuj Email
There are no translations available.

Hlavní přínosy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe ve sféře protipovodňové ochrany spočívají jednak v transformaci povodňových vln (snížení kulminačních průtoků) a jednak ve zvýšení průchodnosti povodňových průtoků kritickými místy, ve kterých dochází v důsledku nedostatečné kapacity říčních koryt k nejvážnějším povodňovým škodám. Využitím součinnosti technických děl a přírodních retenčních prostor lze účinně a skoro přirozeně eliminovat nepříznivé účinky povodní, a to i těch největších, tzv. stoletých. Proto je třeba přistupovat k protipovodňovým opatřením komplexně. Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe nabízí sdružení finančních prostředků z více zdrojů pro jejich maximální užitek a návratnost.

Více v materiálu:  Příklady protipovodňové ochrany vodním koridorem DUNAJ-ODRA-LABE

Povodním v roce 1997 a přínosům vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe ve sféře protipovodňové ochrany se věnoval již časopis Vodní cesty a plavba č. 4/1997