Sunday, 25 Feb 2024
 
 
Koordinátorka EU pro transevropskou síť vodních cest jednala s ministrem dopravy Petrem Bendlem PDF Print E-mail
There are no translations available.

Koordinátorka EU pro transevropskou síť vodních cest jednala s ministrem dopravy Petrem Bendlem

Ministr dopravy Petr Bendl přijal ve čtvrtek 19.3.2009 na Ministerstvu dopravy paní Karlu Peijs koordinátorku EU pro transevrospkou síť vodních cest. Hlavním tématem jednání byla situace na Labi jakožto jediným spojovacím článkem mezi ČR a hlavními evropskými námořními přístavy.

Labská vodní cesta zprostředkovává především zahraniční obchod mezi ČR a námořními přístavy v západní Evropě, kde klíčovou roli hraje přístav Hamburk a dále přístavy Amsterdam, Rotterdam, a Antverpy.

Pro Ministerstvo dopravy je splavnění Labe jednou z dopravních priorit", ubezpečil paní Peijs ministr Bendl a zmínil také podporu regionů pro tento projekt.

Paní Peijs uvedla:Je velmi důležité aby ministerstva dopravy a životního prostředí našla rovnováhu při přístupu, jak realizovat plavební stupeň Děčín a zajistit tak splavnění Labe."

V evropském dopravním kontextu je Labe významné především pro obsluhu námořního přístavu Hamburk. Kapacita železničního napojení na přístav Hamburk je již v současné době téměř vyčerpána (na další zkapacitnění železničních tratí je potřeba obrovských finančních investic) a Labe se ukazuje jako jediná dopravní cesta, která s relativně nízkými investicemi může převzít významný objem zboží.

Oba představitelé jednání se shodli, že po skončení krize bude silniční a železniční kapacita nedostačující a Labská vodní cesta je tedy velmi potřebná.