Thursday, 13 Jun 2024
 
 
Ministři dopravy a plavby ČR a Polska jednali ve Varšavě o spolupráci PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ministři dopravy a plavby ČR a Polska jednali ve Varšavě o zařazení vodních cest do transevropské sítě TEN-T

Ministr dopravy Vladimír Kremlík se sešel 28. srpna 2019 ve Varšavě s ministrem námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Markem Gróbarczykem a podepsali prohlášení o integraci Oderské vodní cesty do transevropské dopravní sítě TEN-T. Dokument byl podepsán v kanceláři předsedy polské vlády během polsko-českých mezivládních konzultací.

V rámci dopravních konzultací bylo Polsko zastoupeno ministrem námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Markem Gróbarczykem a ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykem, zatímco českou stranu zatupoval ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Infrastruktura je jedním z klíčových prvků polsko-české spolupráce. Kromě silničních spojení, jako je budovaná silnice S3 - D11 a železnice (E 59), je rozvoj vnitrozemských vodních cest důležitý pro posílení jednotného trhu a obchodní výměny.

Polsko-česká spolupráce má spočívat především v integraci polských a českých vodních cest do sítě TEN-T, což umožní získat evropské prostředky na výstavbu nových plavebních stupňů na Odře a výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe v úseku Kędzierzyn Koźle - Ostrava. Místo překročení společné hranice vodního koridoru bude stanoveno mezi obcemi Krzyżanowice (město Chałupki) a Bohumínem.

Rozvoj výše uvedených dopravních koridorů je klíčový z hlediska spuštění kontejnerového terminálu v námořním přístavu Svinoústí do roku 2026.

Zdroj: Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby


Společné foto z jednání vlád České republiky a Polska ve Varšavě