Thursday, 18 Jul 2024
 
 
Nová kniha o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Právě vychází nová kniha o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe

Nová kniha autorů Josefa Podzimka, Petra Formana a Tomáše Kolaříka popisuje historii, současnost, ale především přednosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Účelem knihy je propagace dokončení tohoto vodního koridoru jako nedílné součásti evropského dopravního systému. Detailně jsou také popsány přednosti vnitrozemské vodní dopravy. Pro porovnání a vysvětlení, že se nejedná o megalomanský projekt, kniha popisuje aktuální podobné projekty ve světě – mj. německý průplav Rýn-Mohan-Dunaj, francouzský průplav Seina-sever, ruské průplavy pěti moří, čínský Císařský průplav nebo námořní Panamský a Suezský průplav.

Cena: 261,- Kč

Objednávejte na: www.kosmas.cz/knihy/239181/o-dokonceni-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe/