Thursday, 13 Jun 2024
 
 
Koncepce vodní dopravy v ČR: splavnost koridoru Dunaj-Odra-Labe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Koncepce vodní dopravy v ČR: splavnost koridoru Dunaj-Odra-Labe

Roman Onderka, stínový ministr dopravy za ČSSD

Na jednání vlády byl dnes předložen mimo jiné i materiál na prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, který vychází z usnesení vlády Jana Fischera z 20. června 2009 o Politice územního rozvoje ČR. V něm bylo uloženo projednání této problematiky s dotyčnými státy (Polsko, Rakousko, Slovensko, Německo, ale i na úrovni EU) a předložení stanoviska vládě do konce minulého roku!

Vzhledem k nedodržení tohoto termínu však ministerstvo dopravy nově žádá o prodloužení termínu do konce roku 2013, přičemž předložený materiál poskytuje pouze dílčí informaci o dosud provedených jednáních.

Je zřejmé, že tato jednání nebyla příliš úspěšná, a to i díky nízké aktivitě vyjednavačů. Při jednáních nebylo využito užitečných institucí, jako je v tomto případě například jednání na úrovni Visegrádské skupiny. Další prodloužení termínu o tři roky rozhodně nepřispěje ke zklidnění diskusí o tomto projektu a neulehčí situaci dotčených regionů v oblasti územního plánování.

Z dosavadních jednání musí být patrné dosavadní postoje jednotlivých států, a proto by pro další jednání ministerstvo dopravy mělo stanovit jasnou vyjednávací taktiku. Je rovněž zřejmé, že projekt Dunaj-Odra-Labe je natolik náročný, že není možné jej vybudovat bez podpory Evropské unie, a to nejen té finanční.
Je v zájmu České republiky, aby jižní Morava byla napojena na Dunaj. V této souvislosti je třeba dojednat patřičné varianty s ohledem na stanovisko Rakouska. Staronovým fenoménem je pak rozšíření splavnosti Odry na naše území, kde je nesmírně důležitá aktivita ze strany Polska.

Vzhledem k aktuálnosti projednávání materiálu Superstrategie v dopravě považuji odložení termínu rozhodnutí ve věci průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe za klíčový moment pro další koncepci vodní dopravy v České republice s možnými negativními důsledky.

Tisková zpráva ČSSD - 19.1.2011