Čtvrtek, 18 Čec 2024
 
 
Průplav Dněpr-Bug (POLSKO-BĚLORUSKO-UKRAJINA)
Úterý, 03 Červen 2014 13:09

Průplav Dněpr-Bug

Cílem iniciativy z Polska, Běloruska a Ukrajiny je obnovit v minulosti existující vodní cestu spojující Černé moře a Baltské moře. A spolu s ní vodní dopravní spojení Dněpr-Visla-Odra, což je v souladu s Evropskou dohodou o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu, kde je tato vodní cesta označena jako E 40.


Znázornění možné lodní trasy spojující Černé a Baltské moře řekou Dněpr, průplavem Dněpr-Bug a řekami Bug a Visla. Dnes je však řeka Bug od běloruských hranic v Brestu po Varšavu nesplavná

Běloruská republika v minulých letech provedla rekonstrukce vodních děl na průplavu Dněpr-Bug na mezinárodní třídu Va. V současné době je zmodernizováno 5 vodních stupňů a 4 plavební komory, které zvýšily možnosti převedení povodní o 3% a umožňují proplutí lodním soupravám 110 m dlouhým a 12 m širokým s ponorem 2,2 metru. Rekonstrukce průplavu pokračuje.


Plavební komora Kobrin, která nahradila dva stupně 6-7, byla uvedena do provozu v roce 2009 (plavební třída Va)

Na 49. zasedání pracovní skupiny pro vnitrozemskou vodní dopravu OSN v roce 2005 se Evropská hospodářská komise zabývala otázkou obnovy vodní cesty spojující Dněpr, Vislu a Odru. Bylo rozhodnuto zřídit skupinu pozorovatelů za účelem zjištění, zda je možné připravit studii proveditelnosti obnovy tohoto vodního spojení. Studie byla zpracována v letech 2014-2015.


Nová plavební komora Duboj byla uvedena do provozu v roce 2006 (plavební třída Va)

Podle Ministerstva dopravy a spojů Běloruska by obnova vodní cesty spojující Dněpr, Vislu a Odru snížila zátěž železniční a silniční dopravy ve směru východ-západ, což by vedlo ke snížení spotřeby paliva, a tedy i nákladů na dopravu, a ke snížení škodlivých vlivů dopravy na životní prostředí. Skupina pozorovatelů věří, že po dokončení studie proveditelnosti může být vodní cesta spojující východ-západ (Dněpr-Visla-Odra) obnovena s přispěním programů přeshraniční spolupráce Evropské unie.


Výstavba nové plavební komory č. 8, která nahradí stávající dřevěnou pl. komoru. Tím bude dokončena modernizace celého průplavu Dněpr-Bug na evropskou třídu vodních cest Va

Více informací o projektu je možné získat zde:

Správní a stavební společnost Dněpro-Bug

Aktualizováno Pátek, 06 Květen 2016 08:36