Pátek, 29 Zář 2023
 
 
Novinky
PDF Tisk Email

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 4/2010, ve kterém najdete mimojiné informace o: přípravě a realizaci infrastruktury pro vodní dopravu v ČR, mezinárodním projednávání vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, pokračování staveb na vodních cestách ČR, první plavbě na Vltavě v Českých Budějovicích, plavební nehodě na jezu Lovosice, projektu lodního zdvihadla Orlík, průplavu Saôna - Mosela, rekonstrukci vodních cest v USA, a největších stavbách Dubaje.

Časopis je volně ke stažení zde:

 
 
PDF Tisk Email

Vláda ČR schválila pokračování prověřování potřebnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe


Vláda ČR schválila dne 19. ledna 2011 návrh Ministerstva dopravy, který se týká prověřování potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe.

Usnesení Vlády ČR č. 49/2011 ukládá ministru dopravy pokračovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v prověřování potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe a v projednání koridoru tohoto průplavního spojení s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN) (přístupová smlouva a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2013 informaci o výsledcích tohoto prověření.

Území bude nadále chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích, a to do doby dalšího rozhodnutí Vlády ČR v této věci. Na základě tohoto vládního usnesení připraví Ministerstvo dopravy ČR studii proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

 

 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 Další > Konec >>

Strana 11 z 15